Aktywne Postawy Młodzieży

Z przyjemnością informujemy, iż wniosek przygotowany przez pracowników Biura Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej otrzymał dofinansowanie!

Tym razem środki pochodzą z Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w ramach konkursu „Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu – nowy wymiar 2020”. Nasz projekt pn. „Aktywne postawy młodzieży – podnoszenie kompetencji, przedsiębiorczości i odpowiedzialności w wymiarze środowiska” – edycja 2018 r. otrzymał dofinansowanie w kwocie 38 825,00 zł.

Głównym celem zadania jest włączenie środowisk młodzieżowych poprzez animację i edukację w tworzenie przestrzeni dla jej aktywności, ze szczególnym zwróceniem uwagi na wzmocnienie indywidualnych kompetencji społecznych, kształcenie młodzieży w zakresie nabycia umiejętności społecznych oraz form spędzania czasu wolnego jako działania o charakterze profilaktycznym.

W ramach zadania zaplanowano m.in. cykl spotkań edukacyjnych, warsztaty, spotkania tematyczne, inicjatywy młodzieży i wyjazd edukacyjny. Wsparciem w ramach projektu zostanie objęta młodzież z terenu Gminy Mikołów.Rozpoczynamy rekrutację do udziału w projekcie. Wszystkich chętnych zapraszamy do składania wypełnionych formularzy zgłoszeniowych do dnia 30 maja 2018 r. do godz. 15:30 w pok. 41.

Projekt pn. „Aktywne postawy młodzieży – podnoszenie kompetencji, przedsiębiorczości i odpowiedzialności w wymiarze środowiska” – edycja 2018 r. dofinansowany jest z Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu „Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu – nowy wymiar 2020”.