Aktualności

Zapraszamy do wzięcia udziału w projekcie!

Posted on

Fundusze dla Klimatu – Sieć Doradców NGO to projekt szkoleniowo-doradczy realizowany przez Ogólnopolską Federację Organizacji Pozarządowych (OFOP) przy współpracy Fundacji Sendzimira w ramach programu „Zielony Lider” ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Celem projektu jest zbudowanie ogólnopolskiej sieci doradców w zakresie pozyskiwania funduszy europejskich na projekty społeczne i/lub inwestycyjne służące mitygacji i adaptacji do zmian klimatu, […]

Aktualności

Ankieta dla rodziców/prawnych opiekunów

Posted on

Zachęcamy do wzięcia udziału w ankiecie skierowanej dla rodziców/prawnych opiekunów dzieci z powiatu mikołowskiego. Celem ankiety jest zebranie informacji od rodziców/prawnych opiekunów, na temat potrzeb jakie Centrum Aktywności planuje zaoferować społeczności lokalnej. Po zweryfikowaniu wyników ankiety, bezpłatne zajęcia będą odbywać się według potrzeb respondentów. Link do ankiety:

Aktualności

naRADźmy się! – MOCni, SAMOrządni, ZAANGAŻOWANI mieszkańcy powiatu mikołowskiego

Posted on

Fundacja GaSzio zaprasza do udziału w  wyjątkowej inicjatywie – projekcie pt. „naRADźmy się! – MOCni, SAMOrządni, ZAANGAŻOWANI mieszkańcy powiatu mikołowskiego”, który realizowany jest w ramach Programu Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030 w okresie od 1 sierpnia 2022 roku do 31 października 2024 roku. Projekt łączy dwa główne cele: zwiększenie zaangażowania grupy 60 obywateli, w tym […]

Aktualności

Bony edukacyjne dla wolontariuszy

Posted on

Celami konkursu są: rozwój kompetencji wolontariuszy, ich pasji i zainteresowań, wypełnienie wolontariatu nową energią do działań społecznych na terenie województwa śląskiego. promocja idei Korpusu Solidarności i podjęcia aktywności wolontarystycznej. Realizacja bonu powinna także pobudzać aktywność społeczną mieszkańców województwa śląskiego i rozwijać wolontariat na terenie województwa. Do przyznania mamy jeszcze 6 bonów w wysokości do 900 zł każdy.  Szczegółowe informacje na: https://www.slaskie-wolontariat.org.pl/aktualnosci/konkurs-na-bony-edukacyjne/  Konkurs […]

Konkursy ofert

Otwarty Konkurs Ofert

Posted on

Burmistrz Mikołowa ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych Gminy Mikołów w 2022 roku w dziedzinie pomocy społecznej Cel zadania Zapewnienie usługi wsparcia na rzecz seniorów w wieku 65 lat i więcej, mających problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzący samodzielne gospodarstwo domowe lub mieszkający z osobami bliskimi, którzy nie są […]

Aktualności

Dobrze, że jesteście!

Posted on

30 maja odbyło się spotkanie z organizacjami pozarządowymi, na którym Burmistrz Miasta wręczył podziękowania za prace w Komisjach konkursowych za 2021 oraz 2022. Ponadto podziękowania otrzymały także organizacje, które realizowały zadania publiczne w 2021 roku. Listy gratulacyjne odebrały organizacje, które w tym roku otrzymały dotację. Po części oficjalnej przygotowałyśmy krótkie szkolenie dotyczące realizacji zadań publicznych […]