Bez kategorii

BEZPŁATNE SZKOLENIA

27.01.2016 r. – Szkolenie z obsługi Generatora ofert eNGO od 16:30-18:30 w Miejskim Domu Kultury w Mikołowie; prowadzący: Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych Delta Partner.

Na spotkanie obowiązują zapisy do 25.01.2016 r.

27.01.2016 r. – od godziny 18:30 zapraszamy do Miejskiego Domu Kultury w Mikołowie na szkolenie z wypełniania wzoru oferty realizacji zadania publicznego (omówienie przykładów najczęściej popełnianych błędów formalnych i merytorycznych) oraz omówienie karty oceny formalnej i merytorycznej stosowanej w 2016 r. podczas oceny ofert przez Komisje Konkursowe Gminy Mikołów i ramowego wzoru umowy zawieranej pomiędzy oferentem a Gminą Mikołów.

Na spotkanie obowiązują zapisy do 25.01.2016 r.

Dodaj komentarz