Bez kategorii

BEZPŁATNE SZKOLENIE

Serdecznie Państwa zapraszamy na szkolenie skierowane głównie do osób zajmujących się sprawami księgowymi w organizacjach.

Specjalnie dla nas w sobotę 20 czerwca szkolenie poprowadzi
Pani Justyna Bartosiewicz

Poniżej zakres tematyczny szkolenia:

 1. Działalność nieodpłatna, odpłatna i gospodarcza w organizacjach pozarządowych
 2. Specyfika rachunkowości dla podmiotów nieprowadzących działalności gospodarczej oraz prowadzących działalność gospodarczą
 3. Księgi rachunkowe – pojęcie, zasady otwarcia i zamknięcia
 4. Zakładowy plan kont w organizacji pozarządowych
 5. Dokumentowanie operacji księgowych
 6. Sprawozdanie finansowe organizacjach pozarządowych
 7. Opodatkowanie organizacjach pozarządowych
 8. Polityka rachunkowości
 9. Co daje plan kont i czym są konta analityczne dla dotacji
 10. Czym jest działalność w zakresie realizacji zadania publicznego, a czym własna działalność statutowa
 11. Jak opisywać rachunki
 12. Co to jest księga główna, a co to jest pomocnicza
 13. Umowy cywilno-prawne
 14. Diety i ich naliczanie
 15. Odpowiedzialność zarządu za powstałe nieprawidłowości podatkowe
 16. Organy kontrolne dla podmiotu pozarządowego i ich zakres

 

Z tego co wiem Pani Justyna jest bardzo elastyczna, więc nie będzie problemu, żeby pewne zagadnienia rozwinąć, pewne skrócić tak żeby maksymalnie zadowolić uczestników.

Szkolenie planowane jest na godz. 9:00 do ok 14:00 w domku parkowym.

Na szkolenie obowiązują zapisy: ngo@mikolow.eu

Justyna Bartosiewicz – właścicielka Kancelarii Prawa Podatkowego i Biura Rachunkowego w Katowicach, jest certyfikowaną księgową i nadzoruje właściwe stosowanie przepisów prawnych dotyczących rachunkowości i prawa podatkowego. Prowadzone Biuro Rachunkowe specjalizuje się przede wszystkim w obsłudze rachunkowej i podatkowej spółdzielni socjalnych oraz organizacji pozarządowych. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała pracując wiele lat w Izbie Skarbowej w Katowicach. Aktualnie pełni również funkcję członka Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Jest również wykładowcą na wyższej uczelni, prowadząc zajęcia z aspektów prawnych działalności statutowej i gospodarczej, aspektów podatkowych oraz rachunkowych. Skończyła studia magisterskie ze specjalizacją finanse publiczne i podatki, kontynuowała edukację na studiach podyplomowych z zakresu rachunkowości, a następnie z audytu wewnętrznego i kontroli finansowej w jednostkach sektora finansów publicznych. W 2012r. trenerka zakończyła studia doktoranckie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego.

Dodaj komentarz