Targi Ekonomii Społecznej

Urząd Miasta Mikołów, Centrum Integracji Społecznej,
Śląski Ogród Botaniczny, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
oraz Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Subregionu Centralnego

zapraszają do udziału w

Targach Ekonomii

Społecznej

oraz

Światowym Dniu Środowiska

które odbędą się w dniu

14 czerwca br.


na terenie Centrum Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej
Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie

Celem Targów Ekonomii Społecznej jest promowanie idei ekonomii społecznej, dzielenie się doświadczeniami i dobrymi praktykami w obszarze ekonomii społecznej, budowanie sieci współpracy na rzecz ekonomii społecznej, promocja spółdzielni socjalnych, lokalnych organizacji pozarządowych oraz możliwość nawiązania współpracy przez różne podmioty. Wszystko to będzie odbywało się w czasie, organizowanego przez Śląski Ogród Botaniczny, Światowego Dnia Środowiska, co znacznie urozmaici Targi, a także przyczyni się do większej promocji wydarzenia.

Targi Ekonomii Społecznej kierowane są przede wszystkim do osób związanych z tzw. III sektorem

 • przedstawicieli organizacji pozarządowych,
 • podmiotów ekonomii społecznej,
 • nauczycieli i wykładowców zajmujących się problematyką przedsiębiorczości społecznej,
 • młodzieży,
 • osób pracujących i bezrobotnych. 

Udział w Targach Ekonomii Społecznej jest bezpłatny!
W programie zaplanowano m.in. :

 • prezentacje podmiotów ekonomii społecznej jako możliwości zatrudnienia na rynku pracy,
 • podsumowanie projektu pt. „SZANSA – Punkt Konsultacyjny oraz wsparcie w Centrum Integracji Społecznej w Mikołowie”,
 • prezentację modelowych rozwiązań w obszarze partnerstwa organizacji pozarządowych oraz partnerstwa trójsektorowego (NGO, JST oraz biznesu),
 • szereg warsztatów i aktywności edukacyjnych dla dzieci i młodzieży.

Zachęcamy do zgłaszania swojego uczestnictwa i prezentacji swojej działalności w formie stoiska w czasie trwania Targów Ekonomii Społecznej. Wszystkie chętne stowarzyszenia, fundacje, spółdzielnie socjalne, warsztaty terapii zajęciowej, kluby i centra integracji społecznej zapraszamy do współpracy.

Aby potwierdzić swój udział w Targach Ekonomii Społecznej, prosimy o przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego, dostępnego w załączeniu, na adres e-mail: ngo@mikolow.eu, lub faxem pod nr 32 32 48 400

Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 1 czerwca br.

Uwaga:

 • Organizatorzy targów nie zapewniają stołów, krzeseł, namiotów i innych elementów wyposażenia stanowiska.
 • Planowane jest spotkanie na terenie Centrum Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie przed Targami, w celu określenia usytuowania poszczególnych stanowisk – SPOTKANIE ODBĘDZIE SIĘ 8 CZERWCA O GODZ. 16:30 NA TERENIE ŚLĄSKIEGO OGRODU BOTANICZNEGO

Targi Ekonomii Społecznej na Facebook! fb

Załączniki:

Formularz UCZESTNICTWA w TARGACH EKONOMII SPOŁECZNEJ
Zaproszenie dla NGO i spółdzielni socjalnych

Dodaj komentarz