Aktualności

Cichy Anioł 2021

Posted on

Drogie Organizacje! W zeszłym roku z powodu pandemii rozpoczęliśmy inicjatywę nominowania Społeczników, tytułując ich mianem Cichego Anioła. Ze względu na szerokie zainteresowanie wydarzeniem, postanowiliśmy pozostawić taką formę gratyfikacji Wolontariuszy. W związku z powyższym, jeżeli chcecie zgłosić osoby do otrzymania tytułu Cichego Anioła 2021, wypełnijcie formularz zgłoszeniowy, który znajduje się w załączeniu. Kandydatów do tytułu  „Cichy […]

Aktualności

Mikołowska Gala Wolontariusza 2021

Posted on

Drogie organizacje, powoli zbliżamy się do wspaniałego wydarzenia jakim jest Mikołowska Gala Wolontariusza 2021!   W tym dniu chcemy nagrodzić najaktywniejszych wolontariuszy z Waszych organizacji. W związku z powyższym, jeżeli chcecie zgłosić osoby do otrzymania tytułu Wolontariusza Roku 2021, wypełnijcie formularz zgłoszeniowy, który znajduje się w załączeniu. Kandydatów do tytułu  „Wolontariusz Roku 2021” mogą zgłaszać:  […]

Aktualności

Poszukiwani Wolontariusze – Stowarzyszenie Wiosna

Posted on

Stowarzyszenie Wiosna poszukuje wolontariuszy do Szlachetnej Paczki i Akademii Przyszłości, bez których mądra pomoc dla potrzebujących nie będzie możliwa. To właśnie oni w prawie tysiącu lokalizacji w całej Polsce:  -odwiedzają rodziny w trudnej sytuacji materialnej i życiowej (w ramach Szlachetnej Paczki) lub  -spotykają się z dziećmi, które mają problem ze swoją samooceną (jako wolontariusze Akademii Przyszłości).  […]

Aktualności

Zapisz się do listy mailingowej

Posted on

Ze względu na wiele czynników, zmieniamy formułę przesyłania do Państwa bieżących informacji. Wiadomości będą przekazywane tylko osobom, które zapiszą się do listy mailingowej.Link do zapisów: https://tiny.pl/97zc7https://tiny.pl/97zc7

Aktualności

Dopisz się do listy mailingowej

Posted on

Zachęcamy Państwa do zapisania się do Naszej listy mailingowej, dzięki temu będą otrzymywać Państwo co miesięczną prasówkę, informacje o bieżących wydarzeniach i inne przydatne informacje. Wystarczy wypełnić krótki formularz:https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfsnbaTG23DQAgb1CBhd9tFMLOPd45eFjuIrq30OId5tTg6Uw/viewform

Aktualności

Ustawa o dostępności

Posted on

6 września 2021 roku, weszła w życie ustawa z dnia 19 lipca 2019 roku (art. 5 ust. 2)o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, zgodnie z którą w przypadku, gdy podmiot inny niż podmiot publiczny realizuje na podstawie umowy zawartej z podmiotem publicznym zadanie finansowane z udziałem środków publicznych, jest obowiązany do zapewnienia dostępności osobom […]