Aktualności

Działania organizacji w ramach dotacji w 2020 r.

Posted on

Stowarzyszenie „UŚMIECH” Tytuł zadania: Mikołów Historią i Sztuką Malowany Projekt adresowany jest do dzieci i młodzieży mikołowskiej, w tym również podopiecznych Stowarzyszenia „Uśmiech”. Projekt ma na celu kultywowanie pamięci o zasłużonych dla miasta i regionu wybitnych postaciach, miejscach i wydarzeniach historycznych oraz ochrona i popularyzowanie tradycji kulturowych Mikołowa i jego mieszkańców. Szczegóły znajdują się na stronie internetowej […]