Bez kategorii

Konsultacje Projektu Programu współpracy na 2020 r.

Posted on

Projekt Programu współpracy Gminy Mikołów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami Konsultacje Zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Mikołowa Nr 314/273/19 z dnia 2 października 2019 roku, wszystkie zainteresowane podmioty działające na rzecz mieszkańców Gminy Mikołów zapraszamy do zapoznania się z projektem Programu współpracy Gminy Mikołów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego […]