Inicjatywa Lokalna

Nowa Inicjatywa Lokalna!

Posted on

O’RETY – Fundacja Promująca Aktywność złożyła wniosek o realizację zadania publicznego w ramach Inicjatywy Lokalnej, który został rozpatrzony pozytywnie. ,,O’RETY ! Bajtle na drodze!”, tak właśnie brzmi tytuł realizowanego zadania. Niesamowita inicjatywa, która ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa na ulicy Konopnickiej w Mikołowie poprzez umieszczenie znaku ,,drogowego”.

Inicjatywa Lokalna

Kolejna Inicjatywa Lokalna skierowana do realizacji!

Posted on

Wniosek o realizację Inicjatywy Lokalnej w sprawie 👉,,Remontu nawierzchni jezdni ul. Poprzecznej w Mikołowie” został w dniu dzisiejszym zarekomendowany przez Komisję ds. Inicjatywy Lokalnej i pozytywnie rozpatrzony przez Zastępcę Burmistrza Mateusz Handel oraz skierowany do realizacji. To kolejna inicjatywa mieszkańców realizowana w Mikołowie, natomiast pierwsza, która wpłynęła do urzędu po Uchwaleniu nowego trybu oceny wniosków. Wnioskodawcom serdecznie gratulujemy […]

Inicjatywa Lokalna

Nowa Inicjatywa Lokalna w Mikołowie!

Posted on

W II kwartale roku trwały prace nad nową dokumentacją związaną z inicjatywą lokalną. Naszym celem było maksymalne uproszczenie procedury składania wniosku, realizacji zadania oraz sprawozdania. W efekcie tych prac Rada Miejska przyjęła: Uchwałę nr XXVII.258.2020 z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w […]