Mikołowska Rada Działalności Pożytku Publicznego

I posiedzenie Mikołowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Posted on

18 maja odbyło się inauguracyjne spotkanie Mikołowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Spotkanie otworzył Zastępca Burmistrza Mikołowa Mateusz Handel podkreślając, że powstanie Rady jest kolejnym etapem rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Mikołowie, a także ważnym elementem w realizacji strategii rozwoju miasta. Życzył również Członkom i Członkiniom Rady efektywnej i satysfakcjonującej współpracy najbliższe 3 lata. W kolejnej części […]

Aktualności

WYNIKI NABORU DO RADY POŻYTKU

Posted on

Burmistrz Mikołowa informuje, że w wyniku naboru kandydatów do Mikołowskiej Rady Pożytku Publicznego uzyskano wymaganą liczbę poprawnie złożonych wniosków. Członkami Rady reprezentującymi organizacje pozarządowe zostali: Michał Kuszka, zgłoszony przez Stowarzyszenie Turystyczno-Sportowe BIEGATON Mikołów – 3 głosy poparcia Mariusz Paździor, zgłoszony przez Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Zarząd Oddziału Miejskiego w Mikołowie – 8 głosów […]

Aktualności

Ogłaszamy nabór do Mikołowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Posted on

Burmistrz Mikołowa ogłasza nabór kandydatów ze strony pozarządowej na członków Mikołowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego Na podstawie art. 41g ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1057 z późn. zm. zwaną dalej „Ustawą”) oraz Uchwały nr XLII/392/2021 Rady Miejskiej Mikołowa z […]

Aktualności

Wyniki naboru do MRDPP

Posted on

Na podstawie art. 41g ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.) oraz Uchwały nr XLII/392/2021 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 25 maja 2021 r. w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Mikołowskiej Rady Działalności Pożytku […]

Aktualności

Ogłaszamy nabór do Mikołowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Posted on

Burmistrz Mikołowa ogłasza nabór kandydatów ze strony pozarządowej na członków Mikołowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego Na podstawie art. 41g ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1057 z późn. zm. zwaną dalej „Ustawą”) oraz Uchwały nr XLII/392/2021 Rady Miejskiej Mikołowa z […]

Aktualności

Mikołowska Rada Działalności Pożytku Publicznego

Posted on

W grudniu 2020 r. siedem mikołowskich organizacji pozarządowych złożyło wniosek o utworzenie Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Było to efektem projektu „JST-NGO – zwiększenie partycypacji organizacji pozarządowych subregionu tyskiego w realizacji polityki lokalnej” realizowanego przez Centrum Społecznego Rozwoju. W ramach projektu organizacje działające na terenie podregionu tyskiego miały okazję m.in. wziąć udział w cyklu szkoleniowym zwiększającym […]