Dzieje się lokalnie

Dzień Aktywności Społecznej 2022

Po raz kolejny przygotowujemy się do zorganizowania DNIA AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ! Wydarzenie odbędzie się w sobotę 4 czerwca 2022r. w godzinach 10:00 – 13:00 na płycie mikołowskiego rynku. Dla dzieci zorganizowane zostaną animacje. We wszystkich działaniach pomaga nam Miejski Dom Kultury w Mikołowie! Dla organizacji, które wyrażą zainteresowanie udziałem w wydarzeniu zorganizujemy spotkanie informacyjne. Chęć uczestnictwa prosimy zgłaszać na adres mailowy: casmikolow@gmail.com do 10 kwietnia 2022r. oraz wysyłając wypełniony formularz:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfTbrARggCc9Wf_03f-T-DCcEYqwBXiUaSv4nWXYoeeFyIGng/viewform

Wszelkich informacji związanych z wydarzeniem udziela Aleksandra Widuch (kontakt: 796 658 742)Organizacje, które zgłoszą się do współorganizacji wydarzenia prosimy o przesłanie loga, które zostanie zamieszczone na plakacie w miejscu przeznaczonym dla Partnerów festiwalu.