Bez kategorii

Forum Praktyków Konsultacji

Już za tydzień, we wtorek 15 grudnia, w Opolu, odbędzie się Forum Praktyków Konsultacji, którego organizatorem jest Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych oraz Opolskie Centrum Wsparcia Organizacji Pozarządowych, na które w imieniu organizatorów – serdecznie zapraszamy!

Będzie to spotkanie dla osób mających doświadczenie udziału lub organizowania lokalnych konsultacji społecznych, które chcą działać w swoich społecznościach na rzecz podnoszenia standardów konsultacji społecznych.

Forum będzie okazją do wymiany wiedzy oraz doświadczeń odnośnie:

  • zasad i standardów lokalnych konsultacji,
  • pracy nad ich uregulowaniem,
  • roli organizacji pozarządowych w konsultacjach,
  • korzyści z uczestnictwa w konsultacjach.

Założeniem Forum nie jest przekazywanie wiedzy ex cathedra, tylko wspólne dochodzenie do jak najlepszych rozwiązań. Stąd największy nacisk w trakcie wydarzenia zostanie położony na prace warsztatowe. Będzie też czas na podzielenie się doświadczeniami z pracy nad jakością konsultacji i partycypacyjnego budowania zasad konsultacji społecznych w m.in.: Opolu, Słupsku, Gorzowie Wielkopolskim czy Lublinie, jakim towarzyszyło FISE w ramach projektu „Konsultacje z zasadami”.

Zgłoszenia prosimy przesyłać na formularzu (pobierz) na adres rekrutracja@ocwip.pl.

Zaproszenie oraz ramowy program wydarzenia znajduje się TUTAJ.

Partnerem wspierającym wydarzenie jest Instytut Politologii Uniwersytetu Opolskiego.

Serdecznie zapraszamy i bardzo liczymy na Wasz udział!

Forum jest częścią ogólnopolskiego projektu wzmacniającego organizacje pozarządowe w dialogu z administracją publiczną – „Konsultacje z zasadami”, realizowanego przez Fundację Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych w partnerstwie w Fundacją Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” współfinansowanego w ramach programu „Obywatele dla Demokracji” współfinansowanego z funduszy EOG.

Dodaj komentarz