Mikołowska Rada Działalności Pożytku Publicznego

I posiedzenie Mikołowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

18 maja odbyło się inauguracyjne spotkanie Mikołowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Spotkanie otworzył Zastępca Burmistrza Mikołowa Mateusz Handel podkreślając, że powstanie Rady jest kolejnym etapem rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Mikołowie, a także ważnym elementem w realizacji strategii rozwoju miasta. Życzył również Członkom i Członkiniom Rady efektywnej i satysfakcjonującej współpracy najbliższe 3 lata.

W kolejnej części spotkania, Radni dokonali wyboru 2 współprzewodniczących i sekretarza, którymi zostali:

Sławomir Fudala – współprzewodniczący

Agnieszka Ganiek – współprzewodnicząca

Miłosz Ryguła – sekretarz

Przypominamy, że w Radzie zasiadają również: Ewa Chmielorz, Ewelina Kukla, Sabina Grzywok, Mateusz Eichner, Mariusz Paździor, Michał Kuszka.

Następnie Rada uchwaliła swój regulamin pracy.

Mikołowska Rada Działalności Pożytku Publicznego jest wyjątkowa pod wieloma względami, ale o tym dowiecie się wkrótce