Inicjatywa Lokalna 2020

Wnioskodawca: Aleksandra Kocełak
Nazwa zadania: Remont nawierzchni jezdni ul. Poprzecznej w Mikołowie
Opis zadania:
Celem inicjatywy jest poprawa stanu technicznego drogi oraz komfortu jazdy. Adresatami inicjatywy są wszyscy użytkownicy ruchu drogowego.
Wartość zadania: 230 00,00 zł
Urząd Miasta: 209 000,00 zł
Wnioskodawca: 21 000,00 zł

Wnioskodawca: O’RETY – Fundacja Promująca Aktywność
Nazwa zadania: O’RETY ! Bajtle na drodze!
Opis zadania:
Celem inicjatywy jest zwiększenie bezpieczeństwa na ulicy Konopnickiej w Mikołowie poprzez umieszczenie znaku ,,drogowego”.
Wartość zadania: 1 200,00 zł
Urząd Miasta: 500,00 zł
Wnioskodawca: 700,00 zł