Bez kategorii

Kolejna dotacja!

Z przyjemnością informujemy, że MOPS w Mikołowie otrzymał dofinansowanie na realizację projektu „Postaw na lepsze jutro” mającego na celu wsparcie nowych miejsc w funkcjonującej placówce wsparcia dziennego oraz rozszerzenie oferty wsparcia o Klub Młodzieżowy, gdzie młodzież umocni relacje między sobą i środowiskiem lokalnym. Projekt skierowany jest głównie do rodzin przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo – wychowawczych, korzystających z pomocy MOPS w Mikołowie. Okres realizacji projektu: 01.09.2016r. do 31.08.2018r. w Placówce Wsparcia Dziennego Świetlicy Opiekuńczo – Specjalistycznej obejmującej wsparciem gminę Mikołów. Projektem zostaną objęte dzieci w wieku 6-18 lat.

Dodaj komentarz