Bez kategorii

Komisje konkursowe

Zapraszamy do zapoznania się z Listą przedstawicieli organizacji pozarządowych zakwalifikowanych do udziału w pracach Komisji Konkursowych:

Zgodnie z ogłoszeniem Burmistrza Mikołowa z dnia 8.12.2016 r., po zapoznaniu się z wnioskami, które wpłynęły do Urzędu Miasta, udostępnia się Listę przedstawicieli organizacji pozarządowych zakwalifikowanych do udziału w pracach Komisji Konkursowych działających w celu zaopiniowania ofert na realizację zadań publicznych złożonych w trybie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r., o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, z późn. zm.)

  1. Iwona Kurdziel-Drzewiecka – Mikołowskie Towarzystwo Historyczne, 43-190 Mikołów, Karola Miarki 15;
  2. Irena Bondel – Stowarzyszenie Uśmiech, 43-190, Rybickiego 21;
  1. Bożena Niedzielska – Stowarzyszenie Pomocna Dłoń Krystyn i Sympatyków 43-190, ul. Kasztanowa 3

 

Komisje pracują zgodnie z Regulaminem wprowadzonym Zarządzeniem Burmistrza Mikołowa nr 649/622/2015 z dnia 18 grudnia 2015 r.

 

 

Dodaj komentarz