Bez kategorii

Komunikat Stowarzyszenia K.A. Powrót

Informujemy, że w ramach wykonywanego w roku bieżącym zadania publicznego: „Organizowanie  i realizacja profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz imprez propagujących zdrowy styl życia i alternatywne sposoby spędzania wolnego czasu, w tym dyskotek ph. „Potrafię bawić się bez używek” w dziedzinie przeciwdziałania niepożądanym zjawiskom dysfunkcji społecznej przez Mikołowski Powiatowy Klub Młodzieżowy przy Stowarzyszeniu K. A. „POWRÓT”  w Mikołowie dla młodzieży szkolnej i pozaszkolnej”, w uzgodnieniu z Dyrekcją, pedagogiem szkolnym i samorządem uczniowskim – I Liceum Ogólnokształcącego w Mikołowie zorganizowano BAL KARNAWAŁOWY WALENTYNKOWY dla młodzieży licealnej w dniu 17.02.2017 r. w godz. 1700-2100,  wpisujący się w cykl dyskotek dla młodzieży ph. „POTRAFIĘ BAWIĆ SIĘ BEZ UŻYWEK”. Bal zorganizowano w auli I Liceum.

Dyskoteki będące formą programu profilaktycznego (uniwersalnego) organizowane są przez społeczność Mikołowskiego Powiatowego Klubu Młodzieżowego przy Stowarzyszeniu K. A. „POWRÓT” (absolwenci kolejnych edycji Szkoły Liderów). Wkomponowują się w priorytety „BEZPIECZNEJ I PRZYJAZNEJ SZKOŁY”.

Organizatorzy:

– I Liceum Ogólnokształcące w Mikołowie

– Mikołowski Powiatowy Klub Młodzieżowy przy Stowarzyszeniu K. A. „POWRÓT”

Prowadzący uczniowie z I LO:

– Patryk Szczot

– Paweł Zawiszowski

Obsługa kawiarenki balowej i szatni – uczniowie z I LO:

– Jakub Rajcol

– Łukasz Raś

– Amadeusz Szydłowski

– Paweł Zawiszowski

wymienieni zabezpieczyli również stosowny sprzęt.

Obsługa fotograficzna, uczniowie z I LO:

– Marcelina Kolarczyk

– Łukasz Raś

Ochrona wewnątrz obiektu, sprawy organizacyjno – porządkowe – młodzież z Mikołowskiego Powiatowego Klubu Młodzieżowego:

Mariusz Berger

– Krzysztof Gembara

– Wiktor Raducki

– Miłosz Ryguła

Stoisko z napojami:  – młodzież z Mikołowskiego Powiatowego Klubu Młodzieżowego:

– Michał Gruszczyk

– Wiktor Myszor

Wstęp wolny, hasło: „POTRAFIĘ BAWIĆ SIĘ BEZ UŻYWEK”.

Wejście za numerkami otrzymywanymi od wpuszczających.

Atrakcyjne nagrody losowe w trakcie imprezy.

Angażowane były środki Stowarzyszenia „POWRÓT”, w tym Mikołowskiego Powiatowego Klubu Młodzieżowego oraz I Liceum Ogólnokształcącego.

Wolontariat społeczności Mikołowskiego Powiatowego Klubu Młodzieżowego i młodzieży oraz kadry nauczycielskiej z I Liceum Ogólnokształcącego.

Królowa Balu: Anna Bober,

Król Balu: Tomasz Włoch

a ponadto nagrody otrzymali: Marcelina Kolarczyk

zaangażowane samorządy

uczniowski z I LO: Diana Domagała, Monika Rejek, Paweł Zawiszowski

Młodzieżowy z Mikołowskiego Powiatowego Klubu Młodzieżowego: Katarzyna Gembara, Mateusz Pluta, Wiktor Raducki.

Opiekunowie – nauczyciele ze strony I LO: Alicja Bogdanowicz, Urszula Dana, Aleksandra Kołodziej, Michał Krenczyk, Izabela Machnicka, Małgorzata Opszała, Anna Tomocka.

Policja i Straż Miejska prewencyjnie uruchomiła patrole na zewnątrz obiektu.

W programie uczestniczyło około 50 osób.

Dodaj komentarz