Konkurs

Konkurs ,,Rzeczy są dla ludzi”

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłasza konkurs ,,Rzeczy są dla ludzi”, w którym budżet będzie realizowany w ramach rządowego programu ,,Dostępność Plus” inicjatywy to 40 milionów złotych.
Do kogo skierowany jest konkurs :do jednostek naukowych, firm – organizacji III sektora – oraz konsorcjów przedsiębiorstw lub konsorcjów naukowo-przemysłowych.

,, Zgłaszane projekty mogą dotyczyć m.in. :1. narzędzi i rozwiązań ICT, np. przyjaznych dla osób ze szczególnymi potrzebami interfejsów urządzeń codziennego użytku,
2. technologii zapewniających pełny dostęp do dóbr kultury w czasie rzeczywistym,
3. rozwiązań wspomagających osoby z niepełnosprawnością intelektualną w samodzielnym poruszaniu się w przestrzeni publicznej,
4. projektowania i ergonomii mebli, w tym mebli sensorycznych,
5. rozwiązań wspierających kształcenie studentów, w tym studentów uczelni artystycznych,
6. technologii wspomagających samodzielność funkcjonowania osób starszych, w szczególności w miejscu ich zamieszkania oraz
7. opracowania, m.in. w oparciu o zasady projektowania uniwersalnego, standardów dostępności dla przestrzeni publicznej, środków transportu oraz usług powszechnych.”


Prowadzony online nabór wniosków o dofinansowanie potrwa do 25 września 2020 roku. Szczegółowe informacje o konkursie są dostępne na stronie:
https://linkd.pl/9z7c