Konkursy ofert 2016

Lp. Zakres działania Przeznaczona kwota Termin składania wniosków
1. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym

BIP: http://bip.mikolow.eu/index.php/dokumenty/8066

Generator:  https://mikolow.engo.org.pl/konkursy/29

46 487,00 12.08.2016godz. 14:00
2. Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym
BIP: http://bip.mikolow.eu/index.php/dokumenty/8065
Generator: https://mikolow.engo.org.pl/konkursy/28
4 910,00 8.08.2016
godz. 17.00
 3.  Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
BIP: http://bip.mikolow.eu/index.php/dokumenty/8072
Generator: https://mikolow.engo.org.pl/konkursy/30
 14 462,00 16.08.2016godz. 15:30
4. Pomoc społeczna i działalność charytatywna


BIP:  http://bip.mikolow.eu/index.php/dokumenty/8073
Generator: https://mikolow.engo.org.pl/konkursy/31
 31 790,00  16.08.2016godz. 15:30

Dodaj komentarz