Dzieje się lokalnie

Konsultacje programu wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego pn. „Program Wspierania Rozwoju Międzynarodowych Domów Spotkań na lata 2020-2030”

Piotr Gliński prowadzi konsultacje projektu programu wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Spotkania organizowane przez Międzynarodowe Domy Spotkań ukierunkowane są na wspieranie dobrowolnego zaangażowania i wolontariatu, rozwój kompetencji kluczowych, mobilność edukacyjną, solidarność, zrozumienie międzykulturowe, edukację lingwistyczną, ekologię, ekumenizm, kulturę, tradycję, politykę młodzieżową, zagadnienia związane z życiem społecznym oraz współpracę z organizacjami pozarządowymi wspierającymi budowę społeczeństwa obywatelskiego. Konsultacje programu trwają 14 dni i zakończą się 14 sierpnia 2020 r.

Więcej informacji na stronie Internetowej:

hhttps://www.gov.pl/web/pozytek/konsultacje-programu-wspierania-rozwoju-spoleczenstwa-obywatelskiego-pn-program-wspierania-rozwoju-miedzynarodowych-domow-spotkan-na-lata-2020-2030?fbclid=IwAR10h3mWVZ-22UPkzjufbwDEol1-LGUOvKvNbKqBzcW3PLKeTVvOsoSNFpg