Bez kategoriiDokumenty strategiczneProgram współpracy

Konsultacje Projektu Programu współpracy na 2020 r.

Projekt Programu współpracy Gminy Mikołów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami

Konsultacje

Zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Mikołowa Nr 314/273/19 z dnia
2 października 2019 roku, wszystkie zainteresowane podmioty działające na rzecz mieszkańców Gminy Mikołów zapraszamy do zapoznania się
z projektem Programu współpracy Gminy Mikołów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020.

Dokument ten jest dostępny na stronach internetowych: www.bip.mikolow.eu (konsultacje społeczne), www.ngo.mikolow.eu oraz na tablicy ogłoszeń

Uwagi do projektu Uchwały można nadsyłać do 14 października 2019 roku pocztą elektroniczną: ngo@mikolow.eu lub pod adres (decyduje data wpływu opinii do Urzędu Miasta Mikołów):

Urząd Miasta Mikołów
Główny Specjalista ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
Rynek 16
43-190 Mikołów
(z dopiskiem: „Konsultacje społeczne programu współpracy 2020”)

Po tym terminie opinie i uwagi nie będą rozpatrywane.

Wynik konsultacji ma charakter opiniodawczy i nie jest wiążący dla organów Gminy.

Informacje na temat projektu Programu są dostępne na stronach internetowych: www.bip.mikolow.eu  oraz www.ngo.mikolow.eu

Więcej informacji można uzyskać u Głównego Specjalisty ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi UM Mikołów, Rynek 16, pokój numer 20, lub pod numerem telefonu 734 424 349.

Załączniki:

Dodaj komentarz