Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne

Zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Mikołowa Nr 692/283/20 z dnia
5 października 2020 roku, wszystkie zainteresowane podmioty działające na rzecz mieszkańców Gminy Mikołów zapraszamy do zapoznania się z projektem w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2021 rok.

Konsultacje trwają od 6 października do 15 października 2020 r.

Dokument ten jest dostępny na stronach internetowych: www.bip.mikolow.eu (konsultacje społeczne), www.ngo.mikolow.eu oraz na tablicy ogłoszeń.