Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne

Kolejny raz mamy przyjemność zaprosić Państwa do opracowywania Programu współpracy Gminy Mikołów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Dokument ten jest niezwykle istotny zarówno dla organizacji pozarządowych jak i dla urzędu. Stanowi on swoisty punkt odniesienia, jak również wytycza kierunki działania na nadchodzący rok kalendarzowy.

Pragniemy podkreślić, że Państwa uwagi w znaczący sposób przyczynią się do przygotowania
i realizacji przyszłorocznego Programu. W załączniku przesyłamy formularz do zgłaszania uwag. Dokument można przesyłać od 14 września 2021 r. do 4 października 2021 r. na adres e-mail: ngo@mikolow.eu wpisując w tytule: „Konsultacje Programu współpracy 2022” bądź na adres Urzędu Miasta Mikołów, Rynek 16, 43-190 Mikołów
z dopiskiem „Konsultacje społeczne Programu współpracy 2022”.