Bez kategorii

Laureaci Gali Wolontariusza Roku 2018

Z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariusza, tradycyjnie już mikołowskie organizacje wspólnie wyróżniły tych najaktywniejszych. Podczas uroczystej gali w Miejskim Domu Kultury uhonorowano 7 grudnia Wolontariuszy i Darczyńców Roku 2018. Organizatorem imprezy było Centrum Społecznego Rozwoju wespół z Biurem Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej.

Imprezę rozpoczęły przemówienia zaproszonych gości, w tym burmistrz Stanisław Piechula, wiceburmistrzowie Iwona Spychała-Długosz i Mateusz Handel, przewodnicząca Rady Miasta Katarzyna Syryjczyk-Słomska oraz organizatorów Agnieszki Ganiek z Urzędu Miasta Mikołowa i Mateusza Eichnera z Centrum Społecznego Rozwoju.

Wyjątkowo wydarzenie rozpoczęło się wspólnym zatańczeniem poloneza, po czym wręczono statuetki wolontariuszom i darczyńcom nominowanym przez działające w Mikołowie organizacje pozarządowe.
Obecni zostali także poczęstowani specjalnie na tę okazję przygotowanym tortem, a następnie wzięli udział w zabawie tanecznej.

Wolontariusze Roku:

1)      Katarzyna Zawisza nominowana przez Centrum Społecznego Rozwoju- Pani Kasia jest osobą pełną pasji i poświęcenia. Wrażliwą na krzywdę i cierpienie innych. Mimo, iż sama boryka się z wieloma przeciwnościami, pozostaje otwarta, ciepła i uśmiechnięta. Kobieta wielkiego serca i olbrzymiej siły charakteru. Niezawodna jak mercedes, punktualna jak szwajcarski zegarek. Od 2016 roku nieprzerwanie działa jako wolontariusz Centrum Społecznego Rozwoju, wspierając pracowników Magazynku Żywności w Mikołowie w ich codziennych zmaganiach.

2)      Edyta Majchrzak nominowana przez Radę Seniorów w Mikołowie- Edyta Majchrzak jest członkiem Rady Seniorów w Mikołowie od początku jej istnienia. Jest osobą bardzo pracowitą i zorganizowaną, chętną służyć pomocą dla potrzebujących. Udziela się społecznie w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji podczas akcji fitsenior, zachęca seniorów do udziału w zajęciach sportowych.

3)      Kinga Tabacka nominowana przez Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Ziemi Mikołowskiej im. Bohaterów Powstań Śląskich- druhna Kinga jest instruktorką ZHP, działającą w Hufcu ZHP. Jest osobą wyjątkowo kreatywną, otwartą i chętną do działania. Rzetelnie i skrupulatnie dąży do celu, dzięki czemu jest ceniona za wytrwałość i konsekwencję. Prowadzone przez nią zajęcia są na bardzo wysokim poziomie, skupia wokół siebie dzieci i młodzież, czym  motywuje d oddziałania innych instruktorów ze swojego środowiska

4)      Irena Misiukiewicz nominowana przez Polki Związek Niewidomych Okręg Śląski Koło w Mikołowie- Pani Irena od wielu lat angażuje się w działania stowarzyszenia- koordynuje wiele projektów prozdrowotnych, organizuje okolicznościowe spotkania integracyjne oraz „herbatki czwartkowe”. Zawsze w pełni zaangażowana w to, co robi, pomocna dla innych. Sama, będąc osobą słabowidzącą, nie szczędzi czasu i energii, by pomagać innym osobom tracącym wzrok odnaleźć się w nowej da nich sytuacji. Solidna, pełna energii, empatii i życzliwości, otwarta na współpracę z innymi osobami i organizacjami

5)      Helena Liwa nominowana przez stowarzyszenie „Uśmiech”- Pani Helena jest osobą o ogromnym sercu, wrażliwą, oddaną, wspaniałą kucharką, babcią dla podopiecznych stowarzyszenia.

6)      Łukasz Copik nominowany przez Ochotniczą Straż Pożarną w Bujakowie- Łukasz jest osobą sumienną, z ogromną ochotą wykonującą zadania, które zostają mu powierzone. Pełni rolę lidera młodszej grupy OSP Bujaków, dla której przeprowadzał zbiórki szkoleniowe w roku 2018. Jest niezastąpionym organizatorem pocztu sztandarowego, tak aby na każdym ważnym wydarzeniu nasz sztandar był obecny. Pomoc Łukasza w pracy konserwatorów sprzętu jest nieoceniona- jako uczeń technikum mechanicznego chętnie pomaga w tych czynnościach. Gdy jakieś zadanie powierza się Łukaszowi, można mieć stuprocentową pewność, że zostanie wykonane.

7)      Mirosław Franke nominowany przez Stowarzyszenie Turystyczno- Sportowe Biegaton- Pan Mirek jest człowiekiem- filarem stowarzyszenia, bardzo zaangażowany w życie biegowej społeczności. Prowadzi treningi ogólnodostępne w każdy wtorek i czwartek na stadionie MOSIR w Mikołowie. Dodatkowo często jest organizatorem niedzielnych spotkań z biegaczami, podczas których przebiega z nimi ponad 20 km. Wszelkie imprezy organizowane przez Biegaton nie mogłyby odbyć się bez jego pomocy. Człowiek niezwykle zaangażowany, pozytywny, dzielący się doświadczeniem z innymi.

8)      Maksym Juranek nominowany przez Fundację Szafa Gra- Maksym, mimo młodego wieku od wielu lat wspiera działania kulturalne i społeczne Fundacji poprzez swoją pomoc przy nagłaśnianiu i oświetlaniu wszystkich wydarzeń organizowanych przez Szafa Gra. Każda instytucja, organizacja czy grupa nieformalna może liczyć na jego wsparcie i pomoc.

9)      Julia Dobrowolska nominowana przez Fundację Centrum Terapii i Rozwoju Skarb- Julia z zaangażowaniem wspierała trenerów w czasie realizacji wszystkich projektów oraz terapeutów w trakcie zajęć specjalistycznych. Z ogromną empatią i życzliwością pomagała dzieciom niepełnosprawnym pokonywać ich trudności.

10)   Rafał Kasjaniuk nominowany przez O’ Rety! Fundację promującą aktywność- za bycie wsparciem o dobrą duszą Fundacji. Za dar czasu i roztaczanie opieki nad uczestnikami wycieczek organizowanych przez Fundację

11)   Urszula Zając nominowana przez stowarzyszenie BATUT- Pani Urszula jest osobą niezwykle kreatywną, wykazującą się dużym talentem organizacyjnym, inicjatorką wielu działań mających wpływ na rozwój stowarzyszenia i służących dobru wspólnemu.

12)   Dorochna Kochańska nominowana przez stowarzyszenie Kobiece Skrzydła- Dobrochna jest to kobieta kreatywna i pełna empatii dla drugiego człowieka, odpowiedzialna i pełna zapału w działania służące wsparciu i rozwojowi kobiet na polu osobistym i zawodowym aby mogły sięgać po więcej i dzielić się tym ze światem. Zaangażowana całym sercem w działania i rozwój stowarzyszenia poprzez stwarzanie nowych projektów, które mają przynieść realne wsparcie kobietą oraz poprzez pozyskiwanie dla stowarzyszenia nowych kontaktów do współpracy.

13)   Krystyna Świerkot nominowana przez stowarzyszenie „Pomocna dłoń Krystyn i sympatyków”- Pani Krystyna inicjuje i organizuje wszystkie działania stowarzyszenia, poświęcając bardzo dużo czasu, uwag i energii. Była również najhojniejszym darczyńcą stowarzyszenia- przez całą ubiegłą kadencję przekazywała połowę swojej diety z tytułu pełnienia funkcji radnej na cele charytatywne.

14)   Barbara Jurosz nominowana przez stowarzyszenie SILOE- Pani Barbara służy podopiecznym stowarzyszenia już 5 lat. Jest wspaniałą babcią i żoną, ale również z pełnym zaangażowaniem poświęca się i daje swój czas, zdolności i serce, aby być dla innych. Jej życzliwa, otwarta i radosna postawa jest wzorem dla innych, szczególnie dzieci i młodzieży.

15)   Irena Morawska- Kornas oraz Krystian Kornas nominowani przez Mikołowskie Towarzystwo Historyczne- Państwo Kornasowie wspólnie uporządkowali 12 zabytkowych nagrobków na cmentarzu ewangelickim przy kościele św. Jana w Mikołowie. Dzięki ich pracy wiele grobów odzyskało dawny wygląd i uratowanych zostało kilkadziesiąt zabytkowych inskrypcji- wielu z nich groziło zatarcie, czyli bezpowrotne zniszczenie.

16) Sebastian Janota nominowany przez Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych Koło nr 17 w Mikołowie- za szkolenie, organizowanie pokazów oraz promowanie udzielania pierwszej pomocy przez Seniorów.

17) Maria Kamyk – została wyróżniona decyzją Burmistrza Mikołowa oraz Mikołowskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu za organizację Akademii Rozwoju Liderów NGO – cyklu 10 szkoleń prawno-księgowo-rachunkowym dla przedstawicieli organizacji pozarządowych, organizację Mikołowskiej Gali Wolontariatu oraz całoroczne wsparcie merytoryczne NGO.

Darczyńcy Roku:

1)      Piotr Szydłowski nominowany przez Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Ziemi Mikołowskiej im. Bohaterów Powstań Śląskich – jest właścicielem firmy transportowej, aktywnie wspiera mikołowski ZHP. W wielu sytuacjach służy radą i pomocą logistyczną oraz wsparciem merytorycznym. Znacznie wykracza to poza realizowanie obowiązków wynikających z zawartych umów. Jego postawa i osobowość sprawia, że wszystkie wycieczki organizowane dla dzieci i młodzieży przebiegają w wyjątkowej atmosferze.

2)      Rafał Krawczyk nominowany przez Integracyjny Klub Sportowy „Jeźdźcy”- dyrektor operacyjny „Silplast” sp. z o.o.. Dzięki wsparciu finansowemu firmy oraz dostępności samochodu na potrzeby zawodników, Integracyjny Klub Sportowy „Jeźdźcy” zrealizowali wszystkie cele zaplanowane na rok 2018, w tym:

  1. Mistrzostwo Polskiej Ligi Rugby na wózkach;
  2. I miejsce w międzynarodowym turnieju Rugby na Wózkach w Ostrawie;
  3. II miejsce w Profesjonalnej Lidze Rugby na Wózkach.

3)      Jan Szczęśniewski nominowany przez stowarzyszenie „Uśmiech”- prezes Śląskiego Banku Żywności w Chorzowie, który od lat organizuje zbiórki żywności oraz pozyskuje artykuły spożywcze, współpracując z szeregiem producentów żywności. Pozyskane produkty przekazuje najuboższym oraz innym organizacjom pomocowym.

4)      Barbara Grębos nominowana przez stowarzyszenie BATUT – właścicielka sklepu „Sara” w Mikołowie, aktywnie zaangażowana w Modę bez Barier podczas IV Dni Seniora w Mikołowie. Osoba o ujmującym stylu bycia, otwarta i bardzo pomocna.

5)      Rudolf Kyrcz nominowany przez Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych Koło nr 17 w Mikołowie- Pan Rudolf wspiera rzeczowo i finansowo działalność stowarzyszenia od początku działalności organizacji, tj. od 2015 roku;

6)      Damaris i Jacek Stencel nominowani przez Stowarzyszenie św. Józefa „Jesteśmy”- właściciele drukarni PASJA, od lat wspierają stowarzyszenie w zakresie projektowania i wykonywania materiałów reklamowych. Państwo Stencel są zawsze otwarci na współpracę i bardzo życzliwie podchodzą do potrzeb stowarzyszenia.

7)      Bogdan Jura nominowany przez O’ Rety! Fundację promującą aktywność- za dar serca i przekazanie fundacji pięknego roweru do rozdysponowania oraz za zainicjowanie tym samym fundacyjnej akcji „O’ Rety! Bądź jak Bogdan i podaj swój rower dalej!”. W ślad Bogdana poszły inne osoby i do tej pory przekazano potrzebującym siedem rowerów i sześć kasków. Warto być jak Bogdan!

 

Dodaj komentarz