Bez kategorii

„Mała ojczyzna – wspólna sprawa”

Rusza kolejna edycja ogólnopolskiego projektu edukacyjnego „Mała ojczyzna – wspólna sprawa” Fundacji BGK i Fundacji Rozwoju Wolontariatu.

Celem projektu jest przygotowanie młodych ludzi do pełnego, świadomego i aktywnego udziału w życiu społecznym, w tym uświadomienie im własnej roli w procesach zachodzących w najbliższym otoczeniu. W ramach projektu prowadzone będą działania edukacyjne angażujące studentów-wolontariuszy, mające na celu zwiększenie aktywności lokalnej młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej z miejscowości do 20 tysięcy mieszkańców.

Projekt składa się trzech etapów:
Etap 1 – 29- godzinne szkolenie dla studentów – liderów

Szkolenia odbywają się w Lublinie w dwóch terminach (do wyboru): 10- 13.03.2016 r. i 17 – 20.03.2016 r.
Etap 2 – realizacja edukacyjnych warsztatów dla uczniów. 
Warsztat edukacyjny to trzy spotkania z tą samą grupą uczniów, które łącznie trwają 6 h. Realizują je 2-3 osobowe grupy studentów.  Realizacja: III – VI 2016 r.
Etap 3 – realizacja edukacyjnych gier terenowych. 
Uczestnicy projektu korzystają z przygotowanej na potrzeby tego projektu publikacji „Mała ojczyzna – wspólna sprawa. Edukacyjna gra terenowa“. Realizacja: III – VI 2016 r.

Film dokumentujący II edycję  https://www.youtube.com/watch?v=ckGBNuRhYiU

Do pobrania:

Dodaj komentarz