Aktualności

Metropolitalne Święto Rodziny

W imieniu dr Małgorzaty Mańki-Szulik, Prezydenta Miasta Zabrze, informujemy, że mimo pandemii rozpoczynają się przygotowania
do kolejnej, czternastej edycji Metropolitalnego Święta Rodziny, któremu w tym roku towarzyszy myśl „Rodzinny dom – bezpieczna przystań”. Idea organizacji wspólnego wydarzenia, promującego wartości życia rodzinnego, dzięki wsparciu Metropolity Katowickiego Arcybiskupa Wiktora Skworca i Biskupa Gliwickiego Jana Kopca, jednoczy samorządy śląskich miast, organizacje i stowarzyszenia społeczne.

Pomimo trudnych czasów i wielu ograniczeń związanych z pandemią koronawirusa, która uniemożliwia spotkania w szerszym gronie, paradoksalnie mamy więcej czasu dla siebie, naszych bliskich i rodziny. Stwarza to wiele możliwości promowania tego, co w życiu człowieka jest najważniejsze – miłości i radości czerpanej z życia rodzinnego i jego lokalnej historii.

Dlatego, aby wzmocnić rodzinne wspólnoty, podkreślić, że właśnie w rodzinie możemy się wzajemnie wspierać, udzielać sobie pomocy i pokonywać problemy, organizatorzy nie rezygnują z organizacji Metropolitalnego Święta Rodziny.

Czternasta edycja MŚR rozpocznie się 22 maja, a zakończy 6 czerwca 2021 r. Zgłoszenia chęci udziału przyjmowane są do 26 kwietnia 2021 roku (formularz zgłoszeniowy do pobrania poniżej).

Organizatorzy zapraszają także do udziału w II Metropolitalnym Konkursie Literackim. Poprzednia edycja zgromadziła prace dotyczące życia rodzinnego w całej Metropolii i nie tylko.

Strona internetowa www.swieto-rodziny.pl, na której znajduje się zapis konferencji prasowej dedykowanej tegorocznej edycji MŚR, która odbyła się 16 marca 2021 r.