AktualnościWolontariat

Mikołowska Gala Wolontariusza 2021

Drogie organizacje, powoli zbliżamy się do wspaniałego wydarzenia jakim jest Mikołowska Gala Wolontariusza 2021!  

W tym dniu chcemy nagrodzić najaktywniejszych wolontariuszy z Waszych organizacji. W związku z powyższym, jeżeli chcecie zgłosić osoby do otrzymania tytułu Wolontariusza Roku 2021, wypełnijcie formularz zgłoszeniowy, który znajduje się w załączeniu.

Kandydatów do tytułu  „Wolontariusz Roku 2021” mogą zgłaszać: 

  • organizacje pozarządowe z terenu Gminy Mikołów
  • instytucje i inne podmioty uprawnione do współpracy z wolontariuszami zgodnie z Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003r.  o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, z terenu Gminy Mikołów    

Formularz można dostarczyć: 

  • za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres Centrum Aktywności Społecznej
    w Mikołowie (ul. Jana Pawła II 4, 43-190 Mikołów);
  • osobiście do siedziby Centrum Aktywności Społecznej w Mikołowie (ul. Jana Pawła II 4, 43-190 Mikołów), w godzinach pracy Centrum oraz Urzędu lub
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail:casmikolow@gmail.com (podpisany skan zgłoszenia) – oryginał zgłoszenia oraz umowę należy dostarczyć
    do organizatora nie później niż do dnia 10.11.2021 roku)  

Nominowanym Wolontariuszem nie może być osoba, która w ostatnich dwóch latach otrzymała statuetkę/tytuł Wolontariusza Roku.

Każda organizacja/instytucja może zgłosić 1 wolontariusza do tytułu.

Załączniki: