Inicjatywa Lokalna

Nowa Inicjatywa Lokalna w Mikołowie!

W II kwartale roku trwały prace nad nową dokumentacją związaną z inicjatywą lokalną. Naszym celem było maksymalne uproszczenie procedury składania wniosku, realizacji zadania oraz sprawozdania.
W efekcie tych prac Rada Miejska przyjęła:
Uchwałę nr XXVII.258.2020 z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej.
Następnie Burmistrz Mikołowa wystosował zarządzenie w sprawie określenia wzorów: wniosku, sprawozdania i trybu realizacji zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej.
Zarządzeniem Burmistrza Mikołowa nr 622/213/20 z dnia 21.07.2020 w sprawie określenia wzoru wniosku, wzoru sprawozdania oraz szczegółowego trybu realizacji zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalne

Więcej informacji oraz wzory wniosków znajdują się na stronie:

http://ngo.mikolow.eu/inicjatywa-lokalna/