Bez kategorii

Otwarty konkurs ofert

Burmistrz Mikołowa ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Mikołów w 2016 roku w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.

Zlecenie realizacji zadań publicznych nastąpi poprzez ich wsparcie finansowe w formie dotacji.

I.  Priorytety dotyczące zadań:

Organizacja Dnia Seniora 30 września 2016 r. w Mikołowie .

a.  Szczegółowe działania realizowane w ramach zadania:

  • organizacja min. 5 godzinnego wydarzenia kulturalnego dla seniorów Gminy Mikołów, w ramach którego odbędzie się m.in.:

–  występy artystyczne dzieci, młodzieży i/lub organizacji pozarządowych;
–  prelekcja osoby (artysty, polityka, działacza społecznego, podróżnika, itp.) znanej w lokalnym środowisku seniorów;
–  prezentacje instytucji i organizacji działających na rzecz seniorów;

  • organizacja słodkiego poczęstunku podczas wydarzenia w formie ciast i napojów (kawa, herbata, woda, napoje);
  • organizacja ciepłego posiłku podczas wydarzenia
  • organizacja akcji promującej wydarzenie docierającej do seniorów Gminy Mikołów

b.  Wymogi dotyczące realizacji zadania:

  • stała współpraca z wyznaczonym pracownikiem Urzędu Miasta Mikołowa;
  • stała współpraca z Miejskim Domem Kultury w Mikołowie;
  • zapewnienie niezbędnej obsługi osobowej do realizacji zadania;
  • uczestnikami zadania mogą być wyłącznie mieszkańcy Gminy Mikołów;
  • zadanie musi objąć swoim zasięgiem min. 100 osób.

BIP: http://bip.mikolow.eu/index.php/dokumenty/8065

Generator: https://mikolow.engo.org.pl/konkursy/28

Dodaj komentarz