Bez kategorii

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie wzmocnienia pomocy społecznej i działalności charytatywnej – Realizacja Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020

Burmistrz Mikołowa ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Mikołów w 2016 roku w zakresie wzmocnienia pomocy społecznej i działalności charytatywnej.

Zlecenie realizacji zadań publicznych nastąpi poprzez ich wsparcie finansowe w formie dotacji.

I.  Priorytety dotyczące zadań z zakresu pomocy społecznej:

1. Realizacja Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebujących (FEAD) dla mieszkańców Gminy Mikołów, skierowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mikołowie.

Szczegóły konkursu: http://bip.mikolow.eu/index.php/dokumenty/7320

Generator ofert: http://mikolow.engo.org.pl/konkursy/18

Zachęcamy do składania ofert wykorzystując Generator eNGO. Oferty można składać od 12.01.2016 r. do 2.02.2016 r. Jeśli wystąpią jakieś trudności w obsłudze generatora, prosimy o kontakt mailowy bądź telefoniczny.

Dodaj komentarz