Bez kategorii

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie wzmocnienia pomocy społecznej i działalności charytatywnej.

1. Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Mikołów w zakresie Wzmocnienia pomocy społecznej i działalności charytatywnej w roku 2016 – świadczenie usług opiekuńczych dla mieszkańców Gminy Mikołów.

http://bip.mikolow.eu/index.php/dokumenty/7158

2. Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Mikołów w zakresie Wzmocnienia pomocy społecznej i działalności charytatywnej w roku 2016 – świadczenie usług schronienia wraz z wyżywieniem i zapewnienie niezbędnych warunków socjalnych dla bezdomnych Gminy Mikołów.

http://bip.mikolow.eu/index.php/dokumenty/7156

3. Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie wzmocnienia pomocy społecznej i działalności charytatywnej – Realizacja Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebujących (FEAD) dla mieszkańców Gminy Mikołów, skierowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mikołowie.

http://bip.mikolow.eu/index.php/dokumenty/7155

Dodaj komentarz