Konkursy ofert

Otwarty konkurs ofert – operator CAS – rozstrzygnięcie

Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na realizację zadania publicznego Gminy Mikołów – Wybór Operatora Centrum Aktywności Społecznej ogłoszono w siedzibie zamawiającego (Urząd Miasta Mikołowa) na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej miasta Mikołowa.

Termin składania ofert w siedzibie zamawiającego upłynął w dniu 28.08.2020 r. o godz. 14:00

Konkurs został rozstrzygnięty 1.09.2020 r.

Dotacje udzielone w wyniku konkursu (100 000,00 zł):

Lp.Nazwa OrganizacjiTytuł zadaniaUdzielona dotacja
1Centrum Społecznego RozwojuCentrum Aktywności Społecznej100 000,00 zł