AktualnościKonkursKonkursy ofert

Otwarty konkurs ofert – Punkt Społecznej Życzliwości – 2o22 r.

Burmistrz Mikołowa ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych Gminy Mikołów w 2022 roku w dziedzinie pomocy społecznej

Cel zadania: Prowadzenie Punktu Społecznej Życzliwości – magazynu zbiórki odzieży dla mieszkańców gminy Mikołów.

Kwota dofinansowania: 62 650,00 zł

Oferty należy składać w Biurze podawczym Urzędu Miasta Mikołów w Mikołowie, Rynek 16 (pokój nr 1) w terminie do dnia 28.12.2021 do godziny 15:30;

Ofertę należy sporządzić przez serwis www.mikolow.engo.pl.

Formularz oferty konkursowej powinien być złożony w wersji papierowej oraz przez serwis www.mikolow.engo.pl

Załączniki: