Bez kategorii

Otwarty konkurs ofert w dziedzinie kultury – wyniki

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Mikołów w 2020 roku w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – wyniki

Termin składania ofert w siedzibie zamawiającego upłynął w dniu 20.01.2020 r. o godzinie 17:00

Konkurs został rozstrzygnięty 18.02.2020 r.

Dotacje udzielone w wyniku konkursu (74 370,00 zł):

Lp. Nazwa Organizacji Tytuł zadania Udzielona dotacja
1 O’RETY – Fundacja Promująca Aktywność O’Rety! Foto-Miko-Bajki! 6070,00 zł
2 Mikołowskie Towarzystwo Historyczne Tajemnice historii Mokrego 8040,00 zł
3 Stowarzyszenie Batut Uciec od codzienności w świat muzyki 5000,00 zł
4 Fundacja Szafa Gra Objazdowy Dom Kultury 2020 20000,00 zł
5 Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska Hufiec Ziemi Mikołowskiej Nie rzucim ziemi skąd nasz ród 3680,00 zł
6 Fundacja Herbateka Mikołów 20/20 – U progu dorosłości – cykl warsztatów twórczych 10000,00 zł
7 Stowarzyszenie „Uśmiech” Mikołów historią i sztuką malowany 8000,00 zł
8 Fundacja Dom Modernisty Przewodnik audio po Mikołowie 5580,00 zł
9 Polski Związek Niewidomych Okręg Śląski Koło w Mikołowie Kultura bez barier 8000,00 zł