Aktualności

Otwarty konkurs ofert

Posted on

Burmistrz Mikołowa ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie zadań publicznych Gminy Mikołów w dziedzinie ratownictwa i ochrony ludności. Cel zadania Popularyzowanie przepisów i kształtowanie umiejętności w zakresie ochrony ludności, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej. Na realizację konkursu przeznacza się kwotę: 35 000,00 zł. Oferty należy składać w Biurze podawczym Urzędu Miasta Mikołów w Mikołowie, Rynek 16 (pokój […]

Aktualności

Otwarty konkurs ofert

Posted on

Burmistrz Mikołowa ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie zadań publicznych Gminy Mikołów w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr i dziedzictwa narodowego. Cel zadania Kultywowanie pamięci o zasłużonych dla miasta i regionu wybitnych postaciach, miejscach i wydarzeniach historycznych oraz ochrona i popularyzowanie tradycji kulturowych Mikołowa i jego mieszkańców ze szczególnym uwzględnieniem jubileuszu 800-lecia Mikołowa oraz działania z […]

Konkursy ofert

Otwarty konkurs ofert

Posted on

Burmistrz Mikołowa ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie zadań publicznych Gminy Mikołów w dziedzinie turystyki i krajoznawstwa. Cel zadania Zadanie ma się przyczynić do wzbogacenia oferty turystycznej Gminy Mikołów poprzez zapewnienie dostępu do informacji na temat walorów turystycznych i krajoznawczych gminy, a także promocję zasobów abstrakcyjnych pod względem turystycznym i krajoznawczym. Na realizację konkursu przeznacza […]

Aktualności

Ogłaszamy nabór do Mikołowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Posted on

Burmistrz Mikołowa ogłasza nabór kandydatów ze strony pozarządowej na członków Mikołowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego Na podstawie art. 41g ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1057 z późn. zm. zwaną dalej „Ustawą”) oraz Uchwały nr XLII/392/2021 Rady Miejskiej Mikołowa z […]

Aktualności

Wyniki naboru do MRDPP

Posted on

Na podstawie art. 41g ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.) oraz Uchwały nr XLII/392/2021 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 25 maja 2021 r. w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Mikołowskiej Rady Działalności Pożytku […]

Aktualności

„NIEPRZECIĘTNI 2022” – WYSTARTOWAŁ PLEBISCYT CZWÓRKI

Posted on

Czwórka szuka ludzi niezwykłych z nietuzinkowymi zainteresowaniami oraz nowatorskimi pomysłami. Kandydatów do plebiscytu „Nieprzeciętni 2022” można zgłaszać od 21 marca do 17 kwietnia. Prosty formularz dostępny na stronie czworka.online może wypełnić zarówno sam kandydat, jak i jego rodzina, przyjaciele, znajomi czy współpracownicy. Ogłoszenie laureata nastąpi 23 czerwca podczas gali finałowej. Plebiscyt „Nieprzeciętni 2022” ma na […]

Aktualności

Diagnoza potrzeb mikołowskich organizacji

Posted on

W związku z realizacją projektu pn. ,,Centrum Aktywności Społecznej” finansowanego przez Urząd Miasta Mikołów, Centrum Społecznego Rozwoju prosi o wypełnienie bardzo krótkiej ankiety, która pozwoli nam zdiagnozować potrzeby szkoleniowe organizacji.Zapraszamy Cię do wypełnienia formularza: https://docs.google.com/forms/u/4/d/e/1FAIpQLSfl69ZQAhPRBihP3CznM3bp9_nXTLNfGlCzxjWPmnlDMNWo_A/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&usp=mail_form_link

Dzieje się lokalnie

Dzień Aktywności Społecznej 2022

Posted on

Po raz kolejny przygotowujemy się do zorganizowania DNIA AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ! Wydarzenie odbędzie się w sobotę 4 czerwca 2022r. w godzinach 10:00 – 13:00 na płycie mikołowskiego rynku. Dla dzieci zorganizowane zostaną animacje. We wszystkich działaniach pomaga nam Miejski Dom Kultury w Mikołowie! Dla organizacji, które wyrażą zainteresowanie udziałem w wydarzeniu zorganizujemy spotkanie informacyjne. Chęć uczestnictwa […]

Aktualności

Rozstrzygnięto konkurs ofert

Posted on

Rozstrzygnięcie konkursu Otwarty konkurs ofert na powierzenie zadań publicznych Gminy Mikołów w dziedzinie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w latach 2022-2024 ogłoszono w siedzibie zamawiającego (Urząd Miasta Mikołowa) na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej miasta Mikołowa. Termin składania ofert w siedzibie zamawiającego upłynął w dniu 25.02.2022 r. o godz. 14:00. Konkurs został rozstrzygnięty 07.03.2022 r. […]