Szkolenie, konferencja, warsztat

Postaw na rozwój zawodowy !

Organizacja Humaneo organizuje na terenie Śląska projekt ,,Postaw na rozwój zawodowy”, który dedykowany jest dla osób powyżej trzydziestego roku życia – bezrobotnych lub osób długotrwale, biernych zawodowo. Osoby te muszą zamieszkiwać obszar zrewitalizowanego subregionu centralnego województwa Śląskiego.


Wszystkie szczegóły znajdą Państwo na internetowej stronie projektu:
http://instytut-edukacji.org/postaw-na-rozwoj-zawodowy/