Bez kategorii

PRAWNE I PSYCHOLOGICZNE ASPEKTY SPRZEDAŻY NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM PROBLEMATYKI OGRANICZENIA DOSTĘPNOŚCI ALKOHOLU DLA MŁODZIEŻY

Szkolenie:

 „PRAWNE I PSYCHOLOGICZNE ASPEKTY SPRZEDAŻY NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM PROBLEMATYKI OGRANICZENIA DOSTĘPNOŚCI ALKOHOLU DLA MŁODZIEŻY”.

Podczas szkoleń poruszana będzie również problematyka przeciwdziałania narkomanii, w tym dopalaczom.

Realizator szkolenia: instruktor do spraw pracy ze sprzedawcami napojów alkoholowych, Konsultant ds. profilaktyki rozwiązywania problemów uzależnień.

Miejsce:   Stowarzyszenie Klub Abstynenta „POWRÓT” w Mikołowie,

 1. Konstytucji 3 Maja 38 (obok basenu), telefon 32/22 66 550

Termin realizacji ROK 2017:           CZWARTKI jak niżej:

 •                                                            styczeń:           20
 •                                                            luty:                 23
 •                                                            marzec:           24
 •                                                            kwiecień:         13
 •                                                            maj:                 18
 •                                                            czerwiec:           9
 •                                                            sierpień:          11
 •                                                            wrzesień:         14
 •                                                            październik:    20
 •                                                            listopad:          24
 •                                                            grudzień:         15

Początek godz. 1430

Do udziału w szkoleniu zapraszamy właścicieli sklepów, restauracji, pubów, barów oraz sprzedawców napojów alkoholowych. Wydajemy zaświadczenia o uczestnictwie w szkoleniu.

Prosimy o telefoniczne uzgodnienie terminu szkolenia.

Telefon: 32/226 65 50, kom. 507 730 984.

Organizatorzy: Stowarzyszenie Klub Abstynenta „POWRÓT” w Mikołowie.

Szkolenia prowadzone przez n/Stowarzyszenie od kilkunastu lat, wpisują się w realizowaną przez Mikołowski Powiatowy Klub Młodzieżowy przy „POWROCIE” Mikołowską Powiatową Kampanię Społeczną „Ograniczanie dostępności alkoholu, dopalaczy i innych substancji psychoaktywnych osobom niepełnoletnim” (kolejne odsłony), a w konsekwencji działania profilaktyczne adresowane do dorosłych i młodzieży, tym samym szeroko rozumiane działania na rzecz ochrony zdrowia.

Dodaj komentarz