Bez kategorii

Program ,,Równać Szanse”


Rusza nabór w Ragionalnym Konkursie Grantowym . Konkurs jest skierowany do lokalnych organizacji pozarządowych, domów kultury
i bibliotek oraz nieformalnych grupy dorosłych z małych miejscowości
(do 20 000 mieszkańców).

Wnioski można składać do 27.10.2020 r.
Więcej informacji znajduje się w wydarzeniu oraz na stronie internetowej:


➡️ www.rownacszanse.pl


➡️www.Facebook.pl