Bez kategorii

Program współpracy na 2017 roku – rozpoczęcie prac

W związku z zarządzeniem Burmistrza Mikołowa nr 894/209/2016 z dnia 6 lipca 2016 roku w sprawie przygotowania projektu Programu współpracy Gminy Mikołów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017, zapraszamy do udziału w pracach grupy roboczej.

 Zapraszamy na spotkania grupy roboczej  odbywające się w 2 terminach (ze względu na okres wakacyjny) 25 lipca i 8 sierpnia od godz. 17:00 w Domku Parkowym (Plac Harcerski 1).

Obecnie obowiązujący Program współpracy Gminy Mikołów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami na rok 2016 został uchwalony przez Radę Miejską Mikołowa 24 listopada 2015 r. Zachęcamy do zapoznania się z jego treścią, a następnie o przesłanie wszelkich uwag, które powinny zostać uwzględnione w programie na rok 2017.

Wypełniony Formularz uwag prosimy przesłać na adres Urzędu Miasta Mikołów, Rynek 16, 43-190 Mikołów z dopiskiem „Konsultacje społeczne programu współpracy 2017” lub na adres e-mail: ngo@mikolow.eu wpisując w tytule „Konsultacje Programu współpracy 2017” do 19 sierpnia 2016 r.

Załączniki:

Dodaj komentarz