Bez kategorii

Prowadzenie punktu zbiórki odzieży i żywności dla mieszkańców Gminy Mikołów – CSR

Centrum Społecznego Rozwoju realizowało zadanie publiczne pn.: ,,Zadania publiczne w dziedzinie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównania szans tych rodzin i osób poprzez prowadzenie punktu zbiórki odzieży i żywności dla mieszkańców Gminy Mikołów. CSR pomogło aż 70 osobom!

Wartość zadania publicznego wynosi 34 999,40 zł. Realizacja zadania od 1 lipca 2021 – 31 grudnia 2021 roku.

Serdecznie gratulujemy uzyskanych rezultatów.