Bez kategorii

rekrutację na szkolenia i seminaria szkoleniowe w ramach projektu Efektywna i skuteczna przedsiębiorczość społeczna

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w partnerstwie z Instytutem Pracy i Spraw Socjalnych zaprasza do udziału w szkoleniu i seminariach szkoleniowych w ramach projektu Efektywna i skuteczna przedsiębiorczość społeczna.

Więcej informacji: http://pi.rops-katowice.pl/rozpoczynamy-rekrutacje-na-szkolenia-i-seminaria-szkoleniowe-w-ramach-projektu-efektywna-i-skuteczna-przedsiebiorczosc-spoleczna/

Dodaj komentarz