Bez kategorii

Rozstrzygnięcie konkursu

Rozstrzygnięcie konkursu

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Mikołów w dziedzinie: ratownictwa i ochrony ludności w 2017 r. ogłoszono w siedzibie zamawiającego (Urząd Miasta Mikołowa) na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej miasta Mikołowa.

Termin składania ofert w siedzibie zamawiającego upłynął w dniu 10.02.2017 r.  o godz. 14:00.

Dotacje udzielone w wyniku konkursu (20 000,00 zł):

Lp Nazwa Organizacji Nazwa zadania Udzielona dotacja
1 Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP Zarząd oddziału Miejskiego w Mikołowie Ratownictwo i ochrona ludności 20 000,00 zł

 

Szczegółowe wyniki konkursu można pobrać ze strony w formacie  PDF (29 KB).

Konkurs został rozstrzygnięty 24.02.2017 r.

Dodaj komentarz