Bez kategorii

Rusza Konkurs „Seniorzy w akcji”

Konkurs skierowany jest do osób 60+ lub do par międzypokoleniowych, które mają pomysł na projekt społeczny, chcą pracować nad jego rozwojem i zrealizować go przy wsparciu ekspertów, doświadczonych animatorów i uczestników programu. Poszukiwane są osoby, które pragną zdobyć nowe umiejętności przydatne w swojej dalszej aktywności społecznej.

Konkurs realizowany jest w formule inkubatora tj. tworzy przestrzeń do dopracowania i rozwijania pomysłów zgłoszonych na konkurs poprzez cykl warsztatów, wizyty studyjne oraz wsparcie trenerów z Sieci Latających Animatorów Kultury i Socjologów (warsztaty, konsultacje). Formuła konkursu jest przyjazna szczególnie dla osób i organizacji, które nie mają dużego doświadczenia w opracowywaniu i realizacji projektów.
Udział w konkursie daje możliwość otrzymania wsparcia finansowego w wysokości od 6 000 zł do 12 000 zł. Ze środków konkursu przyznanych zostanie ok. 30 dotacji na realizację przedsięwzięć, które angażują osoby starsze do działania na rzecz otoczenia, włączają je w dialog i współpracę z samorządem lokalnym, promują współpracę międzypokoleniową i wolontariat.

W konkursie szczególna uwaga przywiązywana będzie do realizacji takich działań, które przyczynią się do wypracowania trwałych zmian społecznych na poziomie lokalnym. A ponadto wsparcia przedsięwzięć wnoszących nową jakość do działań angażujących osoby starsze w danej społeczności i mających potencjał do wypracowania skalowalnych rozwiązań oraz modeli działania w pracy z seniorami.

O dotacje mogą ubiegać się osoby 60+ lub pary międzypokoleniowe (osoba 60+ i osoba w wieku 18-35 lat) we współpracy z organizacją pozarządową czy instytucją, która pełni rolę podmiotu aplikującego o dotację (np. Uniwersytet Trzeciego Wieku, fundacja lub stowarzyszenie, dom kultury).

W imieniu Organizatorów zapraszamy do udziału w konkursie i składania listów intencyjnych do 17 marca 2016.

Formularz listu intencyjnego należy wypełnić on-line: www.formularz.seniorzywakcji.pl

Regulamin oraz formularz listu intencyjnego dostępny jest na stronie programu http://www.seniorzywakcji.pl/?a=573

Informacji o konkursie udziela Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”
tel.: (22) 396 55 16 lub 19, od pn. do pt. w godzinach od 10.00 do 15.00
e-mail: listy@seniorzywakcji.pl

Zachęcamy również do zapoznania się z filmikami o dotychczasowych rezultatach konkursu:

Dodaj komentarz