Bez kategorii

Seminarium informacyjne

Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej – konsorcjum, którego liderem jest Centrum Społecznego Rozwoju oraz Urząd Miasta Mikołowa zapraszają na seminarium informacyjne skierowane do mikołowskich organizacji pozarządowych.

Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej  rozpoczął swoje funkcjonowanie po uzyskaniu akredytacji Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej i będzie funkcjonował na terenie m. innymi powiatu mikołowskiego do 2023 roku wspierając podmioty ekonomii społecznej i osoby zagrożone wykluczeniem społecznym.

Tematem seminarium będzie możliwość uzyskania wsparcia szkoleniowego, doradczego i dotacji bezzwrotnych na zakup wyposażenia oraz sprzętu w wysokości od 20-120 tyś złotych dla organizacji pozarządowych, które zdecydują się na zarejestrowanie działalności gospodarczej w 2016 roku lub takową prowadzą.

Jest to pierwsza i jedyna tego typu możliwość uzyskania dotacji w Polsce, która skierowana jest nie na realizację projektu ale na sfinansowanie biznesplanu.

Spotkanie rozpocznie się o godz. 17:00 w dniu 28.10.15 (środa) w Domku Harcerskim.

Program spotkania

17:00-17:30 Przedstawienie zakresu działań Regionalnego Ośrodka Wspierania Ekonomii Społecznej

17:30-18:30 Formy prowadzenia działalności gospodarczej przez organizacje pozarządowe. Dobre praktyki

18:30-19:00 Dyskusja. Pytania i odpowiedzi.

Dodaj komentarz