Bez kategorii

Szansa i nowe wyzwania dla mieszkańców powiatu mikołowskiego!

Zapraszamy mieszkańców powiatu mikołowskiego do udziału w projekcie pn.: „MOC-NGO – Silne organizacje, kompetentni liderzy i wolontariusze w podregionie tyskim”. Projekt skierowany jest do osób zainteresowanych wolontariatem i członków organizacji pozarządowych.

Aktualnie trwa rekrutacja do:

  1. Akademii Rozwoju Liderów NGO działających na terenie podregionu tyskiego, w ramach której zaplanowano cykl szkoleń. Pozwoli on zaspokoić podstawowe potrzeby liderów organizacji pozarządowych i przełoży się na jakość funkcjonowania organizacji, a przede wszystkim na jej rozwój.

Tematyka i terminy zjazdów:

1 Warsztat kompetencji menadżerskich
(16 godzin wyjazdowy)
19-20.08.2017
2 Źródła finansowania działalności organizacji oraz zarządzanie finansami organizacji – fundraising projektowy i pozaprojektowy
(16 godzin)
16-17.09.2017
3 Zarządzanie zespołem i projektem
(16 godzin)
23-24.09.2017
4 Wykorzystanie narzędzi informatycznych w promocji i w zarządzaniu organizacją
(16 godzin)
21-22.10.2017

 

  1. Warsztaty umiejętności społecznych dla wolontariuszy to cykl spotkań zwiększających umiejętności i kompetencje osób wiązanych z organizacjami, a także tych, które chcą rozpocząć swoją przygodę z wolontariatem. Zapraszamy do udziału studentów, uczniów szkół ponadgimnazjalnych w wieku 16-30 lat. Zakwalifikowani uczestnicy mają do wyboru 2 alternatywne ścieżki rozwoju w zależności od zainteresowań i predyspozycji:

MODUŁ I: Menażer projektów – fundraiser

Nazwa szkolenia Termin szkolenia Ilość godzin
1. Trening umiejętności społecznych dla młodych menażerów 14 – 15.10.2017
szkolenie wyjazdowe
weekendowe
16 godzin
2. Metodologia pisania projektów 4.11.2017
szkolenia stacjonarne
8 godzin
3.  Źródła finansowania działalności organizacji – fundraising 5.11.2017
Szkolenia stacjonarne
8 godzin
4. Zarządzanie projektem 18.11. 2017
szkolenia stacjonarne
8 godzin


MODUŁ II : Specjalista ds. promocji

Nazwa szkolenia Termin szkolenia Ilość godzin
1. Warsztat kompetencji społecznych i wystąpień publicznych 21-22.10.2017
szkolenie wyjazdowe weekendowe
16 godzin
2. Narzędzia i działania public relations 18.11.2017
Szkolenia stacjonarne
8 godzin
3. Promocja w mediach społecznościowych 19.11.2017
Szkolenia stacjonarne
8 godzin
4. Wykorzystanie narzędzi informatycznych oraz tworzenie filmów w promocji organizacji 16.12.2017
Szkolenia stacjonarne
8 godzin

 
Ponadto, każdy uczestnik zakwalifikowany do projektu będzie miał możliwość opracowania swojego mikroprojektu, z wybraną przez siebie organizacją pozarządową. Najlepsze 5 projektów otrzyma dofinansowanie w kwocie 1000 zł!

Więcej informacji możecie Państwo uzyskać:

Centrum Społecznego Rozwoju
Jana Pawła II 1/2
43-190 Mikołów
Tel.: 32 444 64 53
e-mail: biuro@csr.biz.pl
www.csr.biz.pl

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny.

Projekt dofinansowany ze środków krajowego Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich – konkurs FIO 2017

Formularz zgłoszeniowy: <<KLIK>>

Dodaj komentarz