AktualnościKonkursy ofert

Szkolenie z pisania wniosków

W związku z ogłoszonymi otwartymi konkursami ofert w dziedzinie:

– kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

– ratownictwa i ochrony ludności

– turystyki i krajoznawstwa

Zapraszamy na stacjonarne szkolenie podczas którego omówimy:

– wzór oferty krok po kroku

– szczegóły karty oceny

– najczęściej popełniane błędy

W związku z planowanym wydrukiem materiałów szkoleniowych, prosimy o przesyłanie zgłoszeń udziału na adres: ngo@mikolow.eu