Bez kategorii

Tauron Cykl warsztatów „Energia dla seniora”

tauron         Skąd pomysł?
Jesteśmy świadkami rozwoju wolnego rynku w obszarze energii elektrycznej. To niestety wiąże się czasami z bezwzględną walką o Klienta. Nieuczciwi sprzedawcy najczęściej wykorzystują nieświadomość i łatwowierność konsumentów, zwłaszcza osób starszych. Dociera do nas coraz więcej informacji o nieuczciwych praktykach stosowanych przez nierzetelnych sprzedawców. Metody „na wnuczka”, „na pracownika energetyki”, „na przedstawiciela URE” stają się coraz częstszą praktyką. Niestety część z tych praktyk nosi znamiona przestępstwa, niektórzy nieuczciwi sprzedawcy przestawiają się jako przedstawiciele Grupy TAURON, zdarzają się także fałszerstwa podpisów.
Aby przeciwdziałać wyżej wymienionym praktykom, rozpoczęliśmy cykl spotkań informacyjnych na obszarze działalności Grupy TAURON skierowanych do Seniorów. W ramach akcji współpracujemy z Rzecznikami Konsumentów, organizacjami i stowarzyszeniami działającymi na rzecz Seniorów m.in. Uniwersytetami III Wieku, Radami Seniora, Związkami Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Dzięki partnerom z III sektora mamy szansę dotrzeć do jak największej grupy odbiorców i tym samym zapewnić frekwencję podczas spotkań.
W grudniu przeprowadziliśmy cztery warsztaty: w Będzinie, Świdnicy, Prudniku i Tarnowie. Warsztaty spotkały się z pozytywnym przyjęciem, o czym świadczy między innymi wysoka frekwencja i opinie uczestników po warsztacie. W 2016 kontynuujemy tę inicjatywę także w innych miejscowościach na terenie działania Grupy TAURON.
Pod linkiem znajduje się relacja z tarnowskiego warsztatu, zorganizowanego przy wsparciu Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy PWSZ w Tarnowie oraz tarnowskiej Rady Seniora:
Poniżej przedstawiam tematykę warsztatów:
1. Prawa Klientów na rynku energetycznym
2. Jak działa rynek energii elektrycznej? Powiązania między dystrybutorem, a sprzedawcą
3. Jak nie dać się oszukać we własnym domu? Nieuczciwe praktyki sprzedawców energii (film)
4. Jak skontaktować się z TAURON? Możliwe kanały komunikacji
Warsztaty prowadzone są przez 4 prelegentów, trwają około 1,5 godziny.
 

Dodaj komentarz